SPRAY PAINT ART ACADEMY

הרשמה לקורס לציור בספריי

עם המאסטרספריי 

טל סמושקביץ

אני מאד ממליצה ...מפני שהוא באמת נותן 

לכם כלים להתפתחות אישית ויצירתית...אתה לומד 

דברים שלא היית לומד מסרטונים ביו טיוב...עד 

שמוצאים בן אדם עם פילוסופיה כזו זה נדיר

"

"

? יש לך שאלה

ניתן להשאיר לי הודעה כאן