top of page

מיני-קורס עבור בוגרי הקורס לציור בספריי

הקורס שיעזור לך לחזור לצייר באופן קבוע, ולהתמיד בקלות וללא מאמץ
מה שיוביל אותך לחיות חיים ממלאים, מרגשים ונטולי לחץ

שיעור מס 2:
אני לא יודע/ת מה לצייר / להבעיר את האש

שיעור מס 1:
קשה לי להזיז את עצמי. / לחמם מצברים ולהתניע

שיעור מס 3:
לא מוצא/ת את הזמן לצייר/לאהוב את עצמי

ההצעה

bottom of page